Asiakaspalvelu - kuluerä vai kultakaivos?


Asiakaspalvelu ja asiakaskokemus liittyvät saumattomasti yhteen. Asiakaspalvelu tarvitsee toimiakseen myös hyvän tekniikan ja nykyaikaiset yhteydenottokanavat. Vaikka itsepalvelukanavien käyttö on päivän trendi, mikään järjestelmä ei voi kuitenkaan korvata henkilökohtaisen asiakaspalvelun luomaa tunne-elämystä. Robotiikka on jo nykypäivää monella toimialalla, mutta pystyykö robottikaan oikeasti tuottamaan sellaisia elämyksiä, joita asiakkaat odottavat?

Puhumme paljon aina teknologiasta asiakaspalvelun ympärillä. Mutta valitettavan usein unohdamme ne ihmiset, jotka tämän teknologian avulla tuottavat sitä ylivoimaista asiakaspalvelua. Päivästä toiseen he jaksavat ”hymyillä” puhelimessa ja vastailla eri kanavista tuleviin yhteydenottopyyntöihin. Kanavia tulee koko ajan lisää ja asiakaspalvelijan odotetaan omaksuvan kaikki uudet välineet ja toimintamallit. Chatissakin pitäisi osata palvella useita asiakkaita samanaikaisesti.

Yritysjohdon näkökulmasta saatetaan toisinaan mieltää asiakaspalvelu vain kulueräksi. Lähinnä siitä syystä, että asiakkaille on tarjottava palvelua, mutta siitä harvoin saadaan konkreettisesti rahaa tai tuloa. Mutta se rahallinen hyöty piileekin aivan jossain muualla. Erinomainen palvelu jää mieleen ja se lisää suositteluhalukkuutta. Verkostoituneessa maailmassa hyvä palvelun maine kiirii nopeasti.

Yrityksen tulee huolehtia siitä, että asiakaspalvelijoilla on riittävä näkyvyys koko asiakkaan elinkaareen ja yhteydenottoihin. Ja että heillä on toimivat ja käyttöystävälliset järjestelmät toiminnan tueksi. Yritykselle itselleen kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen saaminen ja sen hyödyntäminen toiminnassa antaa mahdollisuuden erottua kilpailjoista. Näin kulut muuttuvat kassavirraksi ja asiakkaatkin kiittävät.

Heidi Viik, Asiakaskokemusjohtaja, Merlin Systems Oy


Viimeisimmät
Arkisto
Suositellut
Posts are coming soon
Stay tuned...
Haku (tags)
No tags yet.