Tacket hörs via alla kanaler 

Vår Contact Center-lösning förenar företag och personer

Från människor till människor

 

Vårt Contact Center-verktyg omformar kundservice till betjäning av människor. Nu kan du känna alla dina kunder bättre ock fokusera på riktig växelverkan - att skapa en mäånsklig, engagerande kundupplevelse. 

 

Rätt verktyg gört arbetet på kontaktcentret både effektivt och belönande. Motiverade yrkesmänniskor inom kundservice arbetsgivaren genom att utföra arbetet bättre: genom att skapa kundupplevelser som ger företaget framgång.

 

Lösningar

Merlin Contact Center är en tjänst som utvecklats i Finland och finjusterats utgående från erfarenheterna från tusentals användare. I vår Contact Center lösning är kundens behov alltid i fokus.

Du can betjäna dina kunder effektivt i alla kanaler, även i sociala medier. Vi erbjuder dig kontakthistorik över alla kanaler some används.

 

Genom att kombinera kontakthistoriken och uppgifterna i kundprofilen hjälper vi dig lära känna kunden och hennes behov bättre. Du får möjligheten att ge en unikt effektiv och personlig tjänst.

Genom att kombinera information från flera kanaler lär du känna din kunds kontakthistorik och kundprofil  – och du kan fokusera på kunden som människa och svara mot just hennes behov.
Från kundservice till betjäning av människor

Känna dina kunder och fokusera i lugn och ro på att betjäna dem - personligt och bra. Du har hädanefter ständigt tillgång till kundinformationen och en komplett kontakthistorik från alla kanaler, inklusive sociala medier och chatt.

Service utan stora initiala investeringar

Vår lösning är genomförd som en molntjänst så du får snabbt tillgång till den och faktureringen sker flexibelt utifrån användningen. Nu kan du satsa på att utveckla servicen och affärsverksamheten.

Digital betjäning av människor

Frigör dina personliga resurser till att leda företagets främsta kapital, människorna. Hantera kundserviceläget på företagsnivå och led resurserna flexibelt. Uppnå resultat med hjälp av digital humanitet.

Servicen

Spänd inför omfattande datatekniska projekt? Hos oss på Merlin ser de utsedda projektledarna till att leveransprojekten planeras och genomförs professionellt – med tiotals års erfarenhet. Projektledarna arbetar i nära samarbete med kundernas projektorganisationer och rapporterar projektets framskridande med beaktande av eventuella risker. Projektledarna på Merlin är erfarna projektproffs och de säkerställer att kommunikationslösningen i leveransprojektet planeras, genomförs och tas i bruk precis efter kundens behov.

 

Vår kompetenta utbildningsorganisation hjälper kunderna att förstå alla egenskaper i lösningen inklusive minsta detalj. Utbildningarna planeras alltid kundspecifikt med beaktande av olika användarbehov och vi hjälper gärna till även efter utbildningarna. Vårt serviceställe betjänar de utsedda kontaktpersonerna i alla frågor. Det har fått utmärkta betyg från våra kunder just för servicebenägenheten och de snabba responstiderna.

Utöver den grundläggande servicelösningen har vi utvecklat utvecklingsidéer från kunderna till en samling mervärdestjänster, som svarar mot behoven inom modern kundservice och tar i beaktande behoven för digitala tjänster och sociala medier. Till exempel Merlin Chat, en lösning som är lätt att ta i bruk och som inkluderar gränssnitt för kundbetjänaren och slutkunden. Gränssnittet kan modifieras utifrån kundens önskemål. Funktionaliteten möjliggör upp till sex parallella chattar och diskussionerna ingår i de övriga.

Referenser

”När man använder sig av en enhetlig kommunikationslösning, beskriver rapporterings- och övervakningsverktygen status för kundservicen på koncernnivå. Vi kan till exempel i detalj se hur våra servicemål uppfylls, och vi kan utveckla vår kundtjänst utifrån denna information. Vid behov kan vi göra snabba förandringar. ”

 

Aktia

 

”Vi tar emot hundratusentals samtal om året i olika äranden, såsom beställningar, fakturering samt diverse förfrågningar och ändringar. Våra egna telefonförsäljare samt de anställda hos våra tiotals underleverantörer ringer å sin sida miljontals samtal. Vi ville utveckla kundservicen så att kontakterna automatiskt skulle styras till de rättä experterna. Förutom att förbättra kundservicen ville vi effektivisera vår försäljning genom att få hela vårt nätverk att ingå i den elektorniska realtidsservicen”.

 

Sanoma Media Finland

 

VÅRA KUNDER

Aditro

Sanoma 

Kesko

Santander Consumer Finance

Fortum

Nets

Elenia

Otava

HKScan

Kespro

HOAS

Aktia

Caruna

Cap Gemini

Altia

Rovaniemen Energia

VSP

Viasat

Nesenta

Ormax Monier

Helen Sähköverkko

Varma

Oulun Seudun Sähkö

HSY Vesi

Saint Gobain Rakennustuotteet

Veritas

DB Schenker

ELO

Företag

Merlin omformar kundservicen till betjäning av människor

Människor fattar köpbeslut, människor beslutar vilket företags tjänster de vill använda och vilken service som är värd deras pengar. Merlin bygger lösningar för människor. Lösningen Merlin Contact Center stöder digital humanitet, kundservice som utgår ifrån att man känner och genuint växelverkar med kunden.

Vi är en föregångare inom kommunikationslösningar som stöder kundservice och vi erbjuder vår kommunikationslösning som en övergripande tjänst som är oberoende av operatör. Vi har verkat i över 25 år i Finland och vår lösning har över 20 000 användare. Under de senaste åren har verksamheten vuxit kraftigt på den nordiska marknaden.

Kontaktuppgifter

Försäljning

Telefon: +358 10 430 4253 (vard. 8.30 - 16.30)
E-post: merlinsystems@sinch.com

Merlin serviceställe

Telefon: +358 10 430 4210 (vard. 8.00 - 16.30)
 

Samtalspriser:
Från abonnemang i trådnätet i Finland

8,28 c/samtal + 5,95 c/min
Från mobilabonnemang i Finland

8,28 c/samtal + 17,04 c/min
Priserna inkl. moms 24 %

För samtal från andra länder debiteras den lokala operatörens samtalsavgift för samtal till Finland.

uusikuva2.jpg

Kägelhamnen 5, 02150 Esbo

FO-nummer 0736045-5
Hemort Esbo

Växeln: +358 10 430 4200 (vard. 8.30 - 16.30)


E-post: merlinsystems@sinch.com
Personliga e-postadresser: förnamn.efternamn@sinch.com